Sinh Hoạt Năm 2010

Jan 21, 2012

Đề nghị xin Cha xứ xây dựng lại nhà thờ Long Bình


Sau khi Cha xứ mới về nhâïn nhiệm sở, giáo dân chưa đá động gì đến việc xây dựng nhà thờ. Nhưng trong buổi họp khai xuân 2011, bao gồm đại diện các gia đình trong Giáo xứ, đã nhất trí đề nghị xin Cha xứ xây dựng lại nhà thờ Long Bình vì nhà thờ được xây dựng năm 1970, thời Cha Cố Fx Nguyễn Văn Luyến, nay đã xuống cấp trầm trọng.

Category: General
Posted by: johnhoang

Ðể tránh việc xây dựng nhà thờ theo cảm tính của quần chúng, Cha xứ đã yêu cầu Giáo xứ cho mời Ðơn vị kiểm định chất lượng công trình về khao sát.


Sau một tuần lễ khảo sát, tính toán, Ðơn Vị Kiểm Ðịnh chất lượng công trình thuộc Ðại Học Bách Khoa Sài Gòn cho biết : “Nhà thờ do nền móng yếu, đã lún vặn, gây gãy đà, nứt tường nhiều chỗ. Cần cho người thường xuyên theo dõi để đề phòng sự cố nguy hiểm. Nếu sửa chữa, gia cố lại nhà thờ thì chi phí gần như xây mới mà tuổi thọ nhà thờ cũng không được lâu”.


Vì vậy, Giaó xứ buộc phải nghĩ tới việc xây dựng lại nhà thờ càng sớm càng tốt.
Cha xứ đã kêu gọi giáo dân tích lũy cho việc xây dựng này, nhưng Giaó xứ Long Bình cũng hết sức trông cậy vào lòng rộng rãi của Ðức Cha, Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ và Qúy Ông Bà anh chị em hảo tâm giúp đỡ mới hi vọng xây dựng xong nhà thờ.
Sau đây là một vài hình ảnh minh họa tình trạng nhà thờ và xin mời Qúy vị xem thư
 ngỏ trong file.

 


Giuse Bình Long