Trang Nhà

Apr 16, 2016

LỜI CẢM TẠ


Trọng kính Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và Quý vị Hảo tâm !

Giáo xứ Long Bình chúng con nằm trong vùng nông thôn sâu, kênh rạch, thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Vì nhu cầu tâm linh giáo xứ phải xây dựng nhà thờ mới.

Category: General
Posted by: johnhoang

Nay nhờ lời cầu nguyện và khích lệ của Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và nhất là nhờ sự quảng đại giúp đỡ của Quý vị Hảo tâm nên ngôi thánh đường mới được hoàn tất.

Mặc dầu đã đuối sức do phải xây dựng nhà thờ Long Bình,  G2 nhưng chúng con vẫn chưa an tâm, còn canh cánh, trăn trở trong lòng về việc sửa chữa nhà thờ họ Thiện Dưỡng thuộc giáo xứ Long Bình, nâng cấp con đường đất, phía Long Xuyên, đầy bụi bặm khi nắng và lầy lội khi mưa và xây dựng lại những cây cầu bắc qua kênh không còn an toàn để bà con nghèo bớt thống khổ.

Trong tinh thần hiệp thông chia sẻ, giáo xứ chúng con rất mong được các Ngài tiếp tục cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ để mọi công trình nói trên được thành toàn.

Thay mặt cho giáo xứ Long Bình con xin hết lòng cảm ơn Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và Quý vị Hảo tâm !

Xin Thiên Chúa toàn năng trả công bội hậu và chúc lành cho Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và Quý vị Hảo tâm !

Kính tạ

 

 

Rev Jos Đỗ Anh Tuấn

Gx Long Bình, G2, Gp Long Xuyên