Đôi nét về Giáo Xứ Long Bình G2

 

Linh Mục Chánh Xứ , Giuse Đỗ Anh Tuấn

Email:  jostuando@gmail.com  hay jostuando@yahoo.com  

1. Địa chỉ:

Nhà thờ Long Bình, ấp G2, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ.

 2. Địa lý, dân số và giáo dân:

Giáo xứ Long Bình nằm bên tả ngạn kênh Cái Sắn và Quốc lộ 80 nối tỉnh An Giang với Kiên Giang, và cách Quốc lộ 8km

 3. Lịch sử hình thành và phát triển:

Năm 1954 một số giáo dân thuộc các giáo xứ: Như Sơn, Tín Thuận, Cách Tâm, Phát Diệm, Tân Mỹ, Thiện Dưỡng, Hảo Nho, Hiếu Thuận... đã tự kéo nhau vào miền nam, tạm trú tại đường Võ Tánh, quận Phú Nhuận. Sau Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Luyến, phó xứ Như Sơn, di chuyển xuống Bến Gỗ, khu vực Long Bình, tỉnh Biên Hoà, với số giáo dân 2000 người. Năm 1955 số giáo dân này cùng với Cha Phanxicô Xaviê. xuống dinh điền Cái Sắn, định cư nửa trong kênh G, trọn kênh H và một phần đất thuộc An Dũng. Giáo xứ Long Bình được thành lập từ tháng 02/1955. Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Luyến chính xứ. Năm 1960 đến năm 1964 Đức Cha Micae bổ nhiệm Cha Giuse Maria Trần công Chức làm phó xứ Long Bình, phụ trách hai họ Hiếu Thuận, kênh H và An Dũng G1. Cuối năm 1961, An Dũng được tách khỏi Long Bình, sát nhập với Kim Hoà theo quyết định chung của Giáo phận.

Năm 1970 khởi công xây dựng nhà thờ bằng vật liệu bêtông cốt thép, thay thế cho ngôi nhà thờ tre lá, cây gỗ cũ. Công trình chưa hoàn tất thì Cha cố Phanxicô Xaviê lâm bệnh và được Chúa gọi về nhà Cha ngày 31/12/1974. Sau khi Cha cố Phanxicô Xaviê mất, Đức Cha nhờ Cha Simon Nguyễn Quang Duy, chánh xứ Kim Hoà tạm thời kiêm nhiệm (từ 31/12/1974 đến tháng 03/1975).

Ngày 20/04/1975 Đức Cha bổ nhiệm Cha Phaolô Nguyễn Khắc Nghiêu làm chính xứ. Ngày 24/06/1975, cha Phaolô đi học tập và qua đời ngày 19/06/1981 tại bệnh xá K1, trại cải tạo Thanh Phong, tỉnh Thanh Hoá. Lúc bấy giờ Cha Giuse Phan Chí Minh đang làm phó xứ được nâng lên làm chính xứ.

Ngày 11/05/1975, lễ Thăng thiên, Toà Giám mục tách riêng kênh H  ra khỏi Long Bình và thành lập Giáo xứ mới: Gx. Hiếu Thuận, và trao quyền mục tử cho Cha Phêrô Maria Trần Minh Tân. Như vậy, Gx. Long Bình năm 1975 chỉ còn phân nửa kênh G, gồm 4 họ: Long Bình, Thiện Dưỡng, Tân Mỹ, Phát Diệm.

Tháng 03/1977 Cha Phaolô Vũ Đình Khoan về thay cho Cha Giuse Minh trong nhiệm vụ chính xứ. Đến tháng 06/1978 cha đi nhận nhiệm sở mới là Gx. Bình Minh, thị trấn Thốt Nốt.

Ngày 15/07/1978 Cha Đaminh Vũ Hồng Nho được bổ nhiệm làm chính xứ Long Bình cho tới ngày 28/02/2004, trong thời gian này được sự cộng tác của các cha phó như: Giuse Phạm Hồng Nhật (05/01/1989 – 15/10/1989), Giuse Nguyễn Hùng Sơn (02/11/1993 – 30/06/1995), Gioan Baotixita Nguyễn Công Từ (02/11/1993 – 25/07/2000), Giuse Nguyễn Văn Quy (08/08/1995 – 28/02/2004). Khi cha Đaminh Vũ Hồng Nho chuyển ra Thạnh An, cha Giuse Quy tạm quản Giáo xứ tới ngày 20/06/2004.

Ngày 20/06/2004 cha Giuse Maria Phạm Văn Tính được bổ nhiệm làm chính xứ Long Bình.

Và ngày 16/11/2004 Đức Cha địa phận cho tách Gx. Long Bình thành 2 giáo xứ: Gx. Long Bình gồm họ Long Bình và họ Thiện Dưỡng do cha Giuse Maria Phạm vVăn Tính làm chính xứ, Gx. Tân Mỹ gồm họ Tân Mỹ và họ Phát Diệm do cha Giuse Nguyễn Văn Quy làm chính xứ.

Hơn nữa, từ năm 1975 cho đến nay, Gx. Long Bình còn được cộng đoàn nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng nhiệt tình hợp tác trong việc giáo dục, đào tạo và chăm sóc cho vườn hoa Long Bình luôn khoe sắc.

Hiện nay dân số Long Bình còn 1200 người (họ Long Bình: 840 người, họ Thiện Dưỡng: 360 người)

 4. Nhà thờ, nhà xứ: xây dựng và chỉnh trang

1970: Khởi công nhà thờ. – 1974: Hoàn thành cơ bản. – 1977: Tô áo mặt tiền. – 1978: nâng cao nền tránh lũ. – 1980: tăng cường đà chống lún. – 1981: hoàn chỉnh bên trong. – 1994: xây đài Đức Mẹ. – 2002: Khởi công xây nhà xứ. – 2003: hoàn thành nhà xứ.


Previous page: Trang Nhà
Next page: Danh sách HĐGX Long Bình