Mẹ Maria

 

 

Nguồn Gốc Của Kinh Mân Côi

Căn cứ vào các nguồn tài liệu đáng tin nhất, một của Á Thánh Alan de la Roch, trong cuốn "De Dignitate Psalteri", và một của Thánh Louis Marie Grignion de Monfort, tron cuốn "Bí Mật Kinh Mân Côi", thì chính Đức Mẹ đã ban Kinh Mân Côi và dạy Kinh Mân Côi cho thánh Đaminh. Đức Thánh Cha Gregory XII cũng cho rằng: "Kinh Mân Côi được chính Thánh Đaminh thiết lập để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa và để cầu xin Rất Thánh Trinh Nữ bầu cử."

Vào thế kỷ 11 và 12, tại tỉnh Albi thuộc miền nam nước Pháp, có một lạc thuyết do bè rối Albigensê chủ trương là nhị nguyên. Thuyết này cho rằng Chúa Giêsu là một tạo vật được thần sai đến để giải thoát linh hồn con người bị giam cầm trong thể xác. Theo thuyết nhị nguyên thì Linh hồn con người cũng được thần lành dựng nên và xác thịt được thần đữ dựng nên để giam cầm Linh hồn. Sau bao nhiêu nỗ lực mà vẫn thảm bại để chinh phục bè Albigensê rối này, thánh Đaminh rút vào một khu rừng gần thành phố Toulouse nức Pháp để cầu nguyện. Trong thời gian này Thánh nhân khóc lóc, ăn chay và phạt xác mong làm nguôi cơn giận của Chúa. Ngài đã thực hành việc khổ hạnh thân xác cho đến nỗi bị ngất lịm đi. Chính lúc đó Đức Mẹ cùng ba Thiên Thần theo hầu đã hiện ra với Thánh Nhân mà nói:

Đaminh yêu dấu, con có biết Ba Ngôi Thiên Chí Thánh muốn dùng khí giới nà để canh tân thế giới không?

Thánh Đaminh đáp:

Ôi lạy Mẹ, Mẹ biết rõ hơn con, vì ngay sau Chúa Giêsu, Con Mẹ, Mẹ luôn là khí cụ chính yếu cho phần rỗi cùa chúng con.

Bấy giờ Đức Mẹ nói:

Mẹ muốn cho con biết rằng, trong loại trận chiến này, khí giới cần phải dùng bao giờ cũng là Thánh Vịnh Thiên Thần, viên đá nền tảng cùa Tân Ước. Do đó, nếu con muốn giảng dạy cho các linh hồn cứng lòng và đem họ về với Chúa, con hãy rao giảng Thánh Vịnh này của Mẹ.

Từ đó, thánh Đaminh đã là sứ giả của Đức Mẹ và là tông đồ tiên khởi truyền bá Kinh Mân Côi từ năm 1214.

Cho dù chúng ta không biết chắc có thật Đức Mẹ đã ban và dạy thánh Đaminh Kinh Mân Côi hay không, song chúng ta cũng có thể tin được sự kiện này thậy đã xảy ra. Ở nơi, chính Đức Mẹ trong hai lần hiện ra tại Lộ Đức năm 1858 và Fatima năm 1917 đã cầm trong tay tràng hạt Mân Côi, như để xác nhận là chính Mẹ đã ban Kinh Mân Côi và dạy lần hạt Mân Côi, một kinh mà Đức Thánh Cha Phaolô VI đã viết trong Thông Điệp "Trong Thánh Năm (Mense Maio)" rằng: "Rất đẹp lòng Đức Mẹ và được Đức Giáo Hoàng khuyến giục nhiều nhất".

Lần hiện ra tại Lộ Đức Mẹ đã lần hạt Mân Côi với chị Thánh Bernadette bằng việc dùng ngón tay đưa từng hột chuỗi theo mỗi Kinh Kính Mừng chị đọc. Sau mỗi chục kinh thì Mẹ đọc chung với chị Kinh Sáng Danh.

Trong cả 6 lần hiện ra tại Fatima với ba em thiếu nhi Lucia, Phanxicô và Giaxinta, Đức Mẹ đã kêu gọi các em hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày. Trong lần hiện ra cuối cùng Mẹ đã tự xưng "Ta là Đức Mẹ Mân Côi". Trong lần hiện ra thứ ba, Đức Mẹ đã xin các em thêm vào sau mỗi chục kinh lời nguyện: "Ôi Chúa Giêsu của chúng con, xin tha thứ cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin dẩn đưa các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần hơn hết."

Trong bài giảng tại Fatima ngày 13/5/1982, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã nói về Kinh Mân Côi đối với Đức Mẹ như sau: "Lời kêu gọi thống hối bao giờ cũng được gắn liền với cầu nguyện. Hợp với truyền thống của bao thế kỷ, Đức Mẹ của sứ điệp này đã đề cập đến Kinh Mân Côi, một kinh có thể được khẳng định là Kinh của Mẹ Maria, một kinh mà Mẹ đặc biệt cảm thấy gắn liền với chúng ta."

Thực ra, theo cuốn Ciudad de Dios của đáng kính Maria D'Agreda viết trong thế kỷ 17 về cuộc đời của Đức Mẹ, như được Đức Mẹ tỏ cho biết, thì Kinh Mân Côi được bắt đầu nhen nhúm từ lúc Đức Mẹ tạ thế, qua lời xướng hoạ của các Thiên Thần từ trời xuống.

Xướng: Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ.

Đáp: Một Trinh Nữ trước khi sinh Con, đang khi sinh Con và sau khi sinh Con.

Thế là từ đó người ta bắt đầu bắt chước lời xướng hoạ này cho đến khi Đức Mẹ truyền dậy Kinh Mân Côi cho Thánh Đaminh.

Năm 1569, Thánh Giáo Hoàng Piô V đã chính thức công nhận Kinh Mân Côi với kết cấu của kinh như hiện dụng, sau khi thêm lời nguyện "Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử Amen." vào phần cuối của kinh Kính Mừng, và kinh Sáng Danh vào sau mỗi chục kinh.

 


 

15 LỜI HỨA ĐỨC MẸ MARIA
HỨA BAN CHO NHỮNG AI LẦN CHUỖI MÂN CÔI
(Mẹ đã hiện ra, trao cho Thánh Đominicô và Á Thánh Alan de la Roche)

 

1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi.
3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ.
4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
5. Linh hồn đến với Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ không phải hư mất.
6. Những ai lần Chuỗi Mân Côi sốt sắng và áp dụng các Mầu Nhiệm Mân Côi vào đời sống mình sẽ không bao giờ bị rủi ro. Chúa sẽ không trừng phạt họ trong cơn thịnh nộ của Ngài; họ sẽ không phải chết bất tử; nếu đã sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn nghĩa của Chúa và trở nên xứng đáng được hưởng sự sống đời đời.
7. Những ai thực lòng tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ chết.
8. Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn với đầy dẫy ân huệ của Ngài. Và khi lâm tử, họ sẽ được tham dự vào những công nghiệp của các Thánh trên Thiên Đàng.
9. Mẹ sẽ đưa ra khỏi Lửa luyện tội những ai đã trung thành lần Chuỗi Mân Côi.
10. Những con cái trung thành lần Chuỗi Mân Côi sẽ được thưởng vinh quanh cao cả trên Thiên Đàng.
11. Các con sẽ được hết những điều các con xin Mẹ nhờ sự lần Chuỗi Mân Côi.
12.Những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ khi cần thiết.
13. Mẹ đã xin cùng Con Chí Thánh Mẹ cho những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được nguyên cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.
14. Những ai lần Chuỗi Mân Côi đều là con Mẹ và là anh em với Con Duy Nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.
15. Tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi của Mẹ là dấu chỉ chắc chắn sẽ được về Thiên Đàng..

 

Áo Đức Bà Carmelô - cũng là cách tỏ lòng yêu mến Mẹ

        Đức Mẹ phán với Thánh Dominicô rằng: “Một ngày nào đó nhờ Chuỗi Mân Côi và Áo Đức Bà Carmelô, Mẹ sẽ cứu thế giới.” Tại Fatima năm 1917, khi Mẹ hiện ra lần thứ 6 với 3 trẻ chăn cừu Lucia, Phanxicô và Giaxinta, Mẹ có cầm trong tay Bộ Áo Đức Bà Carmelô mà Lucia nói lại rằng, “Đức Mẹ muốn tất cả mọi người mặc Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ và muốn lòng sùng kính Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ được truyền bá.” - Tại Sao?  Vào ngày 16 Tháng 7 năm 1251, tại Tây Ban Nha, Thánh Simon Stock là vị Thánh đã sáng lập ra Dòng Carmelô. Để đáp lại sự cầu nguyện sốt sắng của Thánh nhân, Mẹ đã hiện ra cầm trong tay Bộ Áo Đức Bà Carmelô và nói với Thánh nhân rằng, “Hãy nhận lấy Bộ Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ. Bất cứ ai mặc Bộ Áo này khi chết sẽ không bị sa Hỏa ngục. Bộ Áo Đức Bà Carmelô của Mẹ sẽ là một dấu chỉ phần rỗi linh hồn, một sự bảo vệ trong lúc nguy hiểm và một lời hứa bình an. Hãy mặc Áo Đức Bà Carmelô một cách sùng kính và kiên trì. Đó là Áo của Mẹ. Mặc Áo của Mẹ có nghĩa là các con liên tiếp nghĩ đến Mẹ, ngược lại Mẹ cũng sẽ luôn luôn nghĩ về các con và giúp các con chiếm được sự sống đời đời.”

 

5 Thứ Bảy Đầu Tháng Liên Tiếp - cũng là cách nữa để tỏ lòng yêu mến Mẹ

        Khi Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ chăn cừu tại Fatima năm 1917, Mẹ có hứa sẽ hiện đến lần thứ 7. Đúng như lời đã hứa, 8 năm sau khi Lucia đã trở thành nữ tu, Đức Mẹ lại hiện đến, sát bên cạnh Mẹ có thêm Chúa Giêsu Hài Nhi, có mây trời sáng rực đứng làm bệ chân cho Ngài đứng. Đức Mẹ đặt tay lên vai sơ và chỉ cho sơ thấy một trái-tim bị gai nhọn vây quanh mà Đức Mẹ đang cầm trên tay khác. Bây giờ Chúa Giêsu Hài Nhi nói rằng: “Hãy thương cảm Trái-Tim Mẹ Rất Thánh của con đang bị gai nhọn vây quanh do những người vô ân tệ bạc đâm nát từng giây phút mà chẳng có ai làm việc đền tạ để tháo bới đi.”  Rồi Đức Mẹ nói: “Hỡi con yêu dấu, hãy nhìn Trái-Tim Mẹ bị gai nhọn vây quanh mà những kẻ vô ân đâm nát từng giây phút bởi sự phạm thượng và vong ân. Ít là con, con hãy cố gắng an ủi Mẹ, Mẹ hứa sẽ phù giúp trong giờ sau hết với những ơn cần thiết cho phần rỗi linh hồn những ai trong 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp, xưng tội, rước lễ, đọc 50 kinh Mân Côi và suy ngẫm 15 Mầu Nhiệm Mân Côi trong 15 phút – tất cả có ý đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria.” (Về việc xưng tội thì Chúa Giêsu nói với sơ Lucia rằng, “thời gian xưng tội là trong vòng 8 ngày hoặc lâu hơn nữa cũng được miễn là họ đón nhận Cha trong tình trạng ơn Thánh và có ý đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria, và khi xưng tội họ nhớ nói cho Cha giải tội ở ngay Tòa giải tội biết là họ đang giữ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng có ý đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria. Nếu họ quên, họ có thể nhắc lại như thế trong lần xưng tội tới, dùng dịp nào gần nhất để xưng tội”). Sơ Lucia cũng nói rằng: “Đức Mẹ muốn lòng sùng kính đền tạ 5 Thứ bảy Đầu Tháng được truyền bá.”

 

TẠI SAO PHẢI LẦN CHUỖI MÂN CÔI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN?

       Năm 1917 tại Fatima, khi Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ chăn cừu, Mẹ đã tuyên xưng: “Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Mẹ đến để cảnh báo loài người phải cải thiện đời sống và xin Chúa thứ tha các tội lỗi của họ. Người ta không nên xúc phạm đến Thiên Chúa chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Người ta phải lần Chuỗi Mân Côi và phải lần chuỗi mỗi ngày.” Mẹ cũng nói thêm, “Hãy tôn sùng Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ và hãy hy sinh cầu cho các tội nhân, có nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì không có ai hy sinh cầu cho họ. Nên mỗi khi các con làm 1 việc “hy sinh” (như lần Chuỗi Mân Côi, hay làm một việc lành hoặc xin Linh mục dâng Thánh lễ cho người đang sống hoặc đã qua đời....) thì các con hãy thân thưa với Chúa Giêsu rằng: ‘Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng kính Chúa sự hy sinh này vì lòng con yêu mến Chúa để xin cho kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại và để đền bù các lỗi nghịch xúc phạm đến Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria.’”

 

MÙA NÀO THÌ NGẮM VÀO NGÀY NÀO

       Đức Giáo Hoàng Phaolô II đề xuất, “Mùa Vui” thì ngắm vào Thứ Hai và Thứ Bảy. “Mùa Sáng” thì ngắm vào ngày Thứ Năm. “Mùa Thương” thì ngắm vào Thứ Ba và Thứ Sáu. “Mùa Mừng” thì ngắm vào Thứ Tư và Chúa Nhật. (Mừng Chúa Giáng Sinh, ngày Chúa Nhật thì ngắm “Mùa Vui”, còn các ngày Chúa Nhật Mùa Chay thì ngắm “Mùa Thương”).

 

Cách lần hạt /Chuỗi Mân Côi đặc biệt dành cho người chưa quen biết

1. Làm dấu Thánh Giá:  “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.” Amen. - Rồi hôn Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô với tâm hồn kính mến.  -  Rồi bắt đầu đọc
1 “Kinh Tin Kính”.
2. Đọc 1
“Kinh Lạy Cha”.
3. Đọc 3 “Kinh Kính Mừng”. (Xin thêm Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến ...).
4. Đọc 1 “Kinh Sáng Danh”. - Rồi tự chọn “Mùa” Vui, Sáng, Thương hay Mừng mà ngắm.
5. Đọc 1 “Kinh Lạy Cha”.
6. Đọc 10 “Kinh Kính Mừng”. (Khi đọc đến “Thánh Maria... thì nên vừa đọc vừa suy ngẫm Mầu Nhiệm của ngắm ấy. Mầu Nhiệm vắn tắt các biến cố đã diễn ra trong cuộc đời Chúa Giêsu Kitô hay Đức Mẹ Maria khi còn ở trần gian).
7. Đọc 1 “Kinh Sáng Danh”.  – Rồi đọc 1 Kinh nguyện mà Đức Mẹ đã dạy khi hiện ra tại Fatima, “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn”. – Rồi Thứ Hai thì ngắm: ...
8. Đọc 1 “Kinh Lạy Cha” (như nói trên...) cho đến khi lần chuỗi xong 1 chuỗi Kinh Mân Côi (50 Kinh Kính Mừng ....). – Rồi lần chuỗi thêm 1 “Mùa” nữa, hay cả 3 hoặc 4 Mùa nữa tùy lòng mình. Khi xong thì đọc, “Kinh Lạy Nữ Vương”. – Rồi đọc, cầu nguyện hay suy ngẫm thêm là tùy lòng mình. Và nhớ cảm tạ Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ Maria hoặc các Thánh với, trong mọi sự...  –  Rồi làm dấu Thánh Giá, “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.” Amen.

 

CÁC NGẮM TẮT BỐN MÙA TRONG CHUỐI MÂN CÔI

Mùa Vui:
1. Năm Sự Vui, thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai – ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
2. Thứ hai thì ngắm: Đức bà đi viếng bà thánh Isave – ta hãy xin cho được lòng yêu người.
3. Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá – ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
4. Thứ Bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh – ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
5. Thứ Năm thì ngắm: Đức bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh – ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


Mùa Sáng:
1. Năm Sự Sáng, thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.
2. Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Ca-na. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.
3. Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Phép Bí Tích Giải Tội.
4. Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần.
5. Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Phép Bí Tích Thánh Thề. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa.


Mùa Thương:
1. Năm Sự Thương, thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu – ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
2. Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn – ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
3. Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai – ta hãy xin cho được mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
4. Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá – ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.
5. Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá – ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.


Mùa Mừng:
1. Năm Sự Mừng, thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại – ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
2. Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời – ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
3. Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống – ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần..
4. Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời – ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
5. Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời – ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.


Previous page: Mẹ Maria Và Các Thánh
Next page: Thánh Giuse