Thư Mục Vụ Tháng 7

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 

 MỘT HỘI THÁNH SỨ VỤ 

 

Kính gửi: quí Cha, quí tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân.

Anh chị em thân mến,

Trong bầu khí cử hành Năm Thánh 2010, một lễ Hiện Xuống Mới trên giáo phận Long Xuyên, chúng tôi, Đức Cha Gioan Baotixita và tôi, xin gửi đến toàn thể Dân Chúa lời chào chúc hiệp thông của Chúa Thánh Thần trong sứ vụ của Hội Thánh Long Xuyên.

 

Để tiếp tục đường hướng của Năm Thánh Giáo Phận là: “Tái Rao Giảng Tin Mừng Để Đến với Muôn Dân”, và cũng để chuẩn bị cho “Ngày họp mặt kể chuyện Chúa Giêsu tại giáo phận Long Xuyên” sẽ được tổ chức tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp vào Chúa Nhật Loan Báo Tin Mừng (23 và 24/10), tôi xin dùng thư mục vụ  tháng 7 này để đề ra đường hướng cho chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận theo chủ đề “Giáo Phận Long Xuyên phải trở thành một Hội Thánh Sứ Vụ”.

 

Anh chị em thân mến,

 

Trước hết, giáo phận Long Xuyên, hiệp thông với giáo hội hoàn vũ, phải trở thành một Hội Thánh Sứ Vụ. Rõ ràng là trong vòng 45 năm nay, khởi từ Công Đồng Vaticanô II (1962-1965), truyền giáo học của giáo hội đã có nhiều thay đổi về nhiều mặt.

 

Thật vậy, theo giáo huấn của Công Đồng, sứ vụ của giáo hội là công trình Thiên Chúa Ba Ngôi (Ad Gentes 2) nhằm thực hiện chương trình cứu độ con người ở mọi nơi mọi thời, nhờ đó, mọi người không trừ ai đều được mời gọi tham dự vào Nước Thiên Chúa (Ad Gentes 3). Theo đó, giáo hội là tôi tớ phục vụ Nước Thiên Chúa và trở thành bí tích hiệp nhất các dân tộc và đi tiên phong cho sự hình thành Nước Thiên Chúa (Lumen Gentium). Vì bản chất của giáo hội là Sứ Vụ (Ad Gentes 2-6).

 

Vì bản chất là sứ vụ, nên mọi thành phần trong giáo hội đều có trách nhiệm thi hành sứ vụ tuỳ theo ơn gọi và ân sủng Chúa ban trong hoàn cảnh của mỗi người (Ad Gentes 35-36) . Một cách đặc biệt và được nhấn mạnh, chính giáo hội địa phương phải đóng một vai trò không thể thay thế được trong sứ vụ của giáo hội toàn cầu, vừa là chăm sóc mục vụ, vừa là tái rao giảng tin mừng, và vừa là loan báo tin mừng cho muôn dân (Redemptoris Missio).

 

Tuy nhiên, khi thi hành sứ vụ, giáo hội phải trung thành với những nền tảng sau đây:

 

1) Giáo hội luôn tôn trọng tiếng nói ưu việt của lương tâm ngay chính của con người (Dignitatis Humanae), luôn truy tìm sự thật, tôn trọng sự thật và làm chứng cho sự thật.

 

2) Giáo hội luôn ý thức sự tự do hoạt động của Chúa Thánh Thần trong lịch sử nhân loại, cụ thể là trong các nền văn hoá và trong các niềm tin tôn giáo. Chính vì thế, giáo hội tin tưởng là trong các nền văn hóa và các niềm tin tôn giáo vẫn có những giá trị từ sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, và chính trong các nền văn hoá và niềm tin tôn giáo này đã có mầm mống của Lời Chúa và có thể đang trổ sinh những hoa trái (Nostra Aetate 2).

3) Giáo hội cũng xác tín rằng công trình cứu độ của Thiên Chúa nơi các dân tộc theo những cách thế huyền nhiệm có thể vượt khỏi những thể chế và cơ cấu của con người (Gaudium et Spes 1-9). Chính vì thế, thay vì tập trung vào kế hoạch trồng cấy giáo hội (implantatio Ecclesiae) tại vùng đất lương dân, giáo hội chủ yếu là đồng hành và đối thoại với con người thời đại để trở thành chứng nhân về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa trong thế giới hôm nay (Evangelii Nuntiandi).

 

Giáo phận Long Xuyên trong hiệp thông với giáo hội hoàn vũ, thi hành sứ vụ theo cách thế riêng của mình. Thật vậy, hơn bao giờ hết, với ơn Lễ Hiện Xuống mới, giáo phận phải coi sứ vụ như cách thế sống mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô giữa dân người để phục vụ hạnh phúc đích thực của đồng bào (thư chung của HĐGMVN 1980). Chính vì thế, giáo phận cần tiếp tục và đẩy mạnh truyền thống về sứ vụ ngay từ khi thành lập giáo phận và trong quá trình lịch sử 50 năm hiện diện trên phần đất Miền Tây Nam Bộ. Hơn nữa, sứ vụ của giáo phận từ nay còn phải là đến với muôn dân, không chỉ trong phần đất của giáo phận, mà còn phải lãnh sứ vụ ở ngoài phần đất của giáo phận. Như vậy, trong khi giáo phận cần gây ý thức về ơn gọi phổ quát về sứ vụ cho mọi thành phần dân Chúa, giáo phận cần khám phá những ơn gọi chuyên biệt cho sứ vụ để được huấn luyện và được sai đi (Cv 13,2-3).

 

Ngoài ra, vì đang chung sống với anh em đồng bào tại vùng nông thôn với sắc thái riêng của Miền Đồng Bằng Sông Cửu Long và với xác tín rằng con người là con đường của giáo hội, nên giáo phận thi hành sứ vụ bằng sự hiện diện để đối thoại, đối thoại với dân nghèo, với văn hoá, với các tôn giáo địa phương, và với chính quyền. Như vậy, bằng đối thoại, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận trước tiên cần được biến đổi và tự biến đổi để hoán cải. Rồi, nhờ hoán cải, cách sống của dân Chúa trở thành dấu chỉ cho sự hiện diện nhập thể của một Vị Thiên Chúa đang đồng hành với con người, để xây dựng một vương quốc của sự thật (Ga 18, 37). Nhờ hoán cải, cách sống của dân Chúa trở thành dấu chỉ cho một tình yêu nhập thế của một Vị Thiên Chúa sẵn sàng yêu thương và phục vụ để biến đổi xã hội thành vương quốc của tình yêu (Ga 13, 34-35). Nhờ hoán cải, cách sống của dân Chúa trở thành dấu chỉ cho ước nguyện hiệp thông của một Vị Thiên Chúa đang thi hành chương trình qui tụ muôn dân tộc trong Nước Thiên Chúa, nhờ đó biến đổi thế giới sống chan hoà, phát triển với tinh thần hợp tác đồng trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm theo hiến chương Nước Trời (Mt 5, 1-12).

Anh chị em thân mến,

Ngày 31 tháng Bảy này, giáo phận cử hành cuộc hành hương năm thánh dịp kỷ niệm 150 năm cuộc tử đạo của hai Thánh Phêrô Đoàn công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng tại hai giáo xứ Châu Đốc và Cù Lao Giêng. Chúa đã dùng máu tử đạo của các thánh nhân, như những hạt giống trổ sinh các tín hữu. Chúng ta xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho giáo phận Long Xuyên, noi gương các ngài, là luôn trung thành, nhiệt tâm, và can đảm tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô với hy vọng sẽ “có nhiều người từ đông sang tây, từ bắc chí nam, đến tham dự Nước Thiên Chúa” (Mt 8, 11). Chúng ta hẹn gặp nhau tại Châu Đốc và Cù Lao Giêng vào ngày 31/7 sắp tới.

 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho toàn thể anh chị em.

 

+ Giuse Trần Xuân Tiếu

Giám mục Giáo phận Long Xuyên