Danh sách Ân Nhân Tại Việt Nam

1

Ac Nguyễn Tiến

Anh (An)

Trảng Bom, Ðồng Nai

2

Ôb Pt Trần Ðình

Chiến

G2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

3

Ôb Nguyễn Văn

Chính,

ThủÐức Tp HCM

4

ÔB Trùm Nguyễn Thế

Dũng,

Biên Hòa Ðồng Nai

5

Ông Chánh,Cố Nguyễn Văn

Dương,


G2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

6

Ac Phạm Vũ

Ðại,


Dâng 30tr VNÐ Biên Hòa, Ðồng Nai

7

Cô Chú

Ðiệp & Mỹ Hoa

Biên Hòa Ðồng Nai


8

Ông Bà Nguyễn Văn

Ðoàn

Dĩ An, Tp Bình Dương

9

OB Chánh Nguyễn Quang

Ðông

Dâng 90tr VNÐ, G2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

10

Ac Ngô Văn

Ðức

Biên Hòa Ðồng Nai

11

OB Pt Nguyễn Huy

Hoàng

G2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

12

Ac Hoàng Thị Mai

Linh

Biên Hòa Ðồng Nai

13

Chị Trần Thị Kim

Loan

Biên Hòa Ðồng Nai

14

Ôb Chánh Trần Văn

Long,


Dâng 110tr VNÐ, Châu Thành Tiền Giang

15

Ô. Trương Nguyễn Văn

Minh

dâng 3 vì kèo (100 triệu VNÐ) Biên Hòa, Ðồng Nai.

16

Ac Ðỗ Ðình

Minh

Biên Hòa Ðồng Nai

17

Ô.B Phạm Thị

Ngoan

Bảo Lộc, Lâm Ðồng

18

Nhóm LCTX gx

Ngọc Thạch

Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

19

Bà M. Mad. Trần Thị

Nhẫn

G2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

20

Nhà Hàng

Phố Ðôi

Biên Hòa Ðồng Nai

21

Ac Trần Quốc

Phong

Biên Hòa Ðồng Nai

22

Ac Vũ Văn

Phúc

Biên Hòa, Ðồng Nai.

23

ÔB giáo Nguyễn Thanh

Quang,

Trảng Bom, Ðồng Nai

24

Ô.B Lê Văn

Quý

Long Khánh, Ðồng Nai.

25

ÔB Trùm Nguyễn Ðức

Quyến

Biên Hòa Ðồng Nai

26

Ac Lại Thăng

Thiên

Biên Hòa Ðồng Nai

27

Ông Bà Trùm

Thúy Hùng

Biên Hòa Ðồng Nai

28

Bà giáo Ðỗ Quang

Tỉnh

Biên Hòa Ðồng Nai

29

Ông Bà Trần Văn

Tố

Bảo Lộc, Lâm Ðồng

30

Một số vị Hảo tâm và kỹ sư

Toàn

Tp HCM.


31

Ac Trần Trung

Trực

Biên Hòa Ðồng Nai

32

Ông Bà Nguyễn Trung

Trực

G2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

33

Bà Cô

Trung

G2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

34

Ông Bà Trần Văn

Trung

G2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

35

Nhà Hàng

Uyên Ương

Dâng 20tr VNÐ Biên Hòa Ðồng Nai

36

Bà Phạm Thị Thanh

Vân

Phú Nhuận, Tp HCM.

37

Cô Phạm Thị Bích

Vân

G2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

38

Ông Quản

Viên

G2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

39

Ô.B  Phạm Đức

Bà Đỗ Thị Minh Tuyết

Vinh &

Cty Vina , dâng 2 tỷ VNÐ, Biên Hòa, Ðồng Nai.

40

Ông Bà Nguyễn Văn

Vinh

Biên Hòa, Ðồng Nai

41

Nhà Hàng

Xu Xuê

Dâng 10tr VNÐ Biên Hòa Ðồng Nai