Danh sách Ân Nhân Tại Hoa Kỳ

1

Anh Phạm Văn

Bằng

CA ,USA.

2

Bà Ðỗ Thị

Biết

CA, USA.

3

Ô.B

Ðốc

NY,USA.

4

Ac Vũ ThịCẩm

Hà & các Hảo Tâm

TX, USA.

5

Chị Phạm Thị

Hạnh

FL, USA.

6

Ac Nguyễn Anh

Hùng

CA, USA.

7

Anh chị

Hùng& Mai

PA, USA

8

Ông Bà Pt Nguyễn Văn

Khoa, dâng 20tr VNÐ

CA, USA

9

Ac Võ Thị Mỹ

Linh

CA, USA

10

Ac Thắng Văn

Lưu và Ánh

P.BG FL, USA

11

3 bé

Na-Hân& Nấn

TX, USA.

12

Anh Chị Trần Thị

Ngoan

Greenville SC 29615, USA

13

3 bé

Như-Nhi & Nhí

TX, USA.

14

Bà Bùi Thị

Ninh & Bà Hồ

LA, USA.

15

Chị Nguyễn Công

Nương

MN, USA.

16

Ac Nguyễn

Quang & Ơn

Hayward, USA

17

Cô Chú Nguyễn Văn

Quỳnh

Florida, USA.

18

Ô.B Tạ Văn

Rinh

CA ,USA.

19

Ô.B Trần Văn

Thăng

TX, USA.

20

Anh Chị Trần Văn

Thiện

MA, USA

21

Ô. Phạm Văn

Thịnh

CA, USA.

22

Ô.B Nguyễn Văn

Thịnh

CA, USA.

23

Chú thím Phạm Văn


Thịnh & con Phạm Văn Lâm

USA.

24

Ô.B

Thông –Lệ

TX, USA.

25

Chị Ngô Thị

Thu

Florida, USA.

26

Ac Võ Ðức

Tính

Oregan, USA.

27

Bà Nguyễn Thị

Tuấn

CA, USA.

28

Ông Bà Ðinh Quốc

Việt

WA, USA

29

Ô.B Ngô Thị

Xuân

Florida, USA.